dane morfometryczne

Wysokość n.p.m. - 98,30 m
Powierzchnia - 1097,50 ha
Objętość - 134 776,20, tys. m³
Głębokość maksymalna - 46,0 m
Głębokość średnia - 11,5 m
Długość maksymalna - 11 050 m
Szerokość maksymalna - 2 060 m
Długość linii brzegowej - 33 910 m
Rozwinięcie linii brzegowej - 2,97
Wskaźnik odsłonięcia - 81,6
Powierzchnia zlewni całkowitej (z jeziorem) - 80,1 km²